Matematik soru


Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  1. sin(- x) = - sin x olup, sinx fonksiyonu tek fonksiyondur.

II. cos(- x) = cos xolup cosx fonksiyonu çift fonksiyondur.

III. cos 200 deg = cos 160 deg

IV. sin 120 deg = - sin 240 deg

V. sin^2 (35 deg) + cos^2 (35 deg) = 1

VI. sin^2 (50 deg) = 1 - cos^2 (50 deg)

VII. sin 220 deg < 0ve * cos 220 deg < 0

VIII. sin 280 deg < 0 ve cos 280 deg > 0

IX. Açının ne olduğunun önemi olmaksızın

f(x) = sin x f(x) = sin 3x f(x) = sin(4x - 7)

f(x) = cos x f(x) = cos 2x f(x) = cos(5x + 13)

fonksiyonlarının her birinin alabileceği

en büyük değer = 1,

en küçük değer = -1 olup

X. sin 20 deg = cos 70 deg * ve * cos 60 deg = sin 30 deg * dir


Anlamadığın yeri sorabilirsin