Matematik soru 5 soruyu acil çözün lütfen


Bir bölgede 2000-2019 yılları arasında yapılan ölçümlere göre;

Yılın x. ayındaki hava durumunu ifade eden "C türünden ortalama sıcaklık değerleri (T) aşağıdaki gibi modellenmiş tir. (Ocak ayı 1., Şubat ayı 2. aydır.)

T(x)= 10-20 sin ((x+2)) 6

Buna göre,

(1sxs12)

  1. Yılın en sıcak ayı Ağustos’tur.

II. Yılın en sıcak ayının ortalama sıcaklık değeri yılın en soğuk ayının ortalama sıcaklık değerinden 40°C fazla dir.

III. Mart ve Kasım aylarının ortalama sıcaklık değerleri bir birine eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve Ill