Matematik sayılar konusu

3
ma saysde
az & die
meside
angileri daima
una göre
€ 30
7+8=15
aldığında
15
final eğitim kurumları
. a, b ve c birer rakam
•b>a>c
7.
a+b=13
• a+c=9
Yukarıdaki verilere göre, en büyük üç basamaklı abc
sayısının rakamlan toplamı kaçtır?
A) 22 B) 20
C) 18
D) 17 E) 16
6. L. x doğal sayı
II. n pozitif tam sayı
III. x + 61 tek sayı
Yukandaki verilere göre, aşağıdakilerden hangisi da-
ima çift sayıdır?
A) x+23
B) 9x + 61
D) x1 + x23+1 E) x2022 +2023
• a, b ve c birer rakam
• a>b>c
• a+b+c toplamı rakam
Yukarıdaki verilere göre, üç basamaklı en küçük abc
tek sayısı ile üç basamaklı en büyük abc çift sayısının
toplamı kaçtır?
A) 1121
D) 1251
B) 1131
C) 8x + x61
E) 1361
C) 1141

@Şevval2003