Matematik pronlemler

Bir arkadaş grubu bahçeye fındık toplamaya gitmiş
ve gruptaki herkes eşit sayıda fındık toplamıştır.
Dönerken yolda her biri arkadaşlarının sayısı kadar
fındığı yemiştir.
Geriye toplam 55 fındık kaldığına göre, her bir
kişinin topladığı fındık sayısı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 12
B) 13 C) 14
D) 15
E) 16