Matematik problemler konusu

Doğru cevapları bekliyorum

ab sayis 2a-b sayırun % 20’sine eşittir. Buna göre, b sayısı a sayisinin % kaçına eşit olur?

A) 78

B) 75

20

C) 65

10

rs w

D) 60

E) 55

me his sevinin yo

katından don d

Eğer h mikserdeki se y aşağıdakilerden hangisi varken bıçağın dönüş hani temel ser

  1. iki farklı araç kiralama şir- ketinin fiyat tarifeleri aşağıda verilmiştir.

A)4-9h

B) 1000-2

D) 1000-(3h+4)

:black_circle:A şirketi, günlük 80 lira, kullandığı kilometre başına 25 kuruş ücrete tabidir.

bir

:black_circle: B şirketi, günlük 100 lira, kullandığı kilometre başına 15 kuruş ücrete tabidir.

de

Eğer 3 günlüğüne bir araba kiralamayı planlıyorsanız, iki aracın maliyeti kaç kilometre kullanıldığında eşit olur?

A) 600

B) 850

C) 900

D) 1000

E) 1200

35

  1. Tibbi olarak konuşursak, remisyon,

bir hastalığın veya durumun semptom larının azaldığı veya bazı hastaliklarda, durumun yayılmayı veya kötüleşmey bıraktığı bir dönemdir. Kanseri tedavi etmek için tasarlanan bir ilacın test edil diği belirli bir ilaç çalışmasında, hasta ların % 48’i ilacı aldıktan bir müddet sonra remisyona gi miştir.

5 бекор

  1. Bir anaokulundaki öğrencilere oyuncak dağıtılmak isteniyor. Bu anaokulundaki 34 öğrencinin her birine yalnız bir çeşit oyuncaktan birer adet ayıcık, uçan balon ve oyun hamuru düşecek kadar malzeme sınıfa getiriliyor.

Buna göre, bu deneye katılabilecek hasta says an kaç kişi olmalıdır?

A) 12

B) 15

C) 20

D25

Ancak, dağıtım günü öğrencilerin bir kısmı sınıfta olmadığın- dan sınıfta bulunan her bir öğrenciye 3 ayıcık, 2 uçan balon ve 1 oyun hamuru verildiğinde 36 tane oyuncak artmıştır.

Buna göre,

I. Sinifta 11 tane öğrenci vardır.

  1. Bir hastenede polikliniklerin, sabah daha erken ha meye başlaması ve akşam da daha geç saatlerde sını belirlemek için 80 hastadan oluşan rastgele bi alınarak araştırma yapılmıştır. Ankete katılan 80 H 37,5’i tesisin daha erken açılmasını tercih etmişti

II. Artan uçan balon sayısı 12 tanedir.

III. Bu dağıtım sonunda ayıcık hiç artmamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Bu bilgiye dayanarak, 600 hastanın kaç tanes sabah erken açılmasını tercih etmesi bekleni