Matematik problemiiiii

2 pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yoksa Bu sayıları aralarında asal sayılar denir K ve M birer pozitif tam sayı ve aralarında asal olmak üzere bu iki sayının EKOK değeri 120’dir 24k - m x k = 72 eşitliği sağlandığına göre K + M toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?A)43 B)35 C)23 D)18