Matematik polinomlarr


İş çıkışı arabasına binerek eve giden Ali Bey saatte 3x-6 m yol alarak 40 dakikada evine ulaşmıştır. Ali Bey in oturduğu bina dikdörtgen prizması şeklinde olup boyutları aşağıda verilmiştir.

x3+2 m

x²+x+2m

X-1

Ali Bey’in eve giderken aldığı yol P(x) polinomu oturduğu binanın hacmi Q(x) polinomu olmak üze re, Q(x) polinomunun P(x) polinomu ile bölümün den elde edilen kalan kaçtır?

Yardımcı olur musunuz

1 Like

P(x)=(3x-6).40=0 ise x=2,

Q(x)=(x^3+2)(x-1).(x^2+x+2)

Q(2)=10.1.8=80

1 Like