Matematik o

a, b, c birbirinden farklı ve 1’den büyük rakamlardır. Şekildeki a, b, c sayılarının her biri harfin bağlı olduğu her iki sayı ile ayrı ayrı aralarında asaldır.

Buna göre a+b+c ifadesinin en büyük değeri

kaçtır?

A) 17

B) 18

20

D) 22

4a=23.5 b=22.3.72 235c=52.11 900d=22.32.52

25588

Yukarıda üslü ifadelerin çarpımı şeklinde verilen a, b, c ve d sayılarından hangi ikisi aralarında asaldır?

Çözümü şu şekilde olucak abc ye hem rakam hemde yanlarındakiyle aralarında asal diyo c bundan dolayı 5 olur b 8 olur a da 7 olur e zaten 7 +8+5 = 20 olur