Matematik nolur yardim ediniz

 1. √x-3+√7-x toplamının değeri reel sayılar kümesinde bulunabildig
  nin hangi aralıkta olduğunu bulunuz.
  [3,7)
 2. 744√3 ifadesinin hangi sayıyla çarpıldığında 1 olduğunu bulu
  этибо
 3. (x-3)**² = 1 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamını bu
  x+²
  C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve soruların doğr
  2+2 +3¹
  2¹-5¹
  X11.
  ATT
  18
  işleminin sonucu kaçtır?
  B
  3
  73
 4. 64*1 = 32** ise x değeri kaçtır?
  A 10
  B)11 912
  9.33
  3.275 sayısı 3+¹ sayısının kaç katıdır?
  A) 35
  BJ 37
  63⁹
  18
  13
  3¹2