Matematik/Kümeler

Şekildeki oyunda üzerinde birden altıya kadar rakamların olduğu bir çift zar atılıyor. Zarların üst yüzeyle- rine gelen sayıların toplamları tek sayı ise A kümesinin elemanı, çift sayı ise B kümesinin elemanı oluyor. Zarların üst yüzeylerine aynı sayılar gelirse zarlar tekrar atılıyor.

Bu oyunda gelebilecek bütün zarlar atıldığına göre A kümesinin eleman sayısı B kümesinin ele man sayısından kaç fazladır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4