Matematik fonksiyonlar2

A = \{- 1, 0, 1\}

kümesi üzerinde tanımlı aşağıdaki ilişkilendir

melerden hangisi bir fonksiyon belirtir?

A) {(- 1, - 1), (- 1, 0), (- 1, 1)}

B) {(- 1, 0), (0, 0), (1, 0)}

C) {(0, - 1), (0, 0), (0, 1)}

D) {(1, 0), (0, - 1), (1, 2)}

E) {(- 1, 1), (0, - 1), (1, 0), (- 1, 0)}