Matematik fonksiyonlar

![

bulunua

 • You Jahod
  Sax-ly
  Odev3 A={-21-11011{ B={-110.1.2} ve C=
  Kümeler?
  F=A_B₁ f(x) = x+1
  g: B- x + g(x) = x²
  Fonk Siyonlar
  Ple
  fonksiyonu.
  Gözümə
  verilips
  Buna gier
  altındaki görüntü kümesini
  1
  (
  {0,1143
  A₁ (gof) bileşke
  bulunuz. ?