Matematik fonkisiyonlar parcali fonksiyon

! Ödevi fiR&R
3x+4 xst
22 1
3₁ -1 < x < 1
2x-1, x>1
fonksiyonunun grafigini qiziniz.

Çözümde Anlamadığın yeri sorabilirsin @GülaydG.K