Matematik Eşilik ve Denklem

A şubesindeki kız öğrenci sayısı, B şubesindeki kız öğrenci sayısının yarısı kadardır.

A şubesindeki erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının 3 katı kadardır.

B şubesindeki erkek öğrenci sayısı, A şubesindeki kız öğrenci sayısının 2 katından 4 fazladır. Toplam öğrenci sayısı 76’dır.

  1. Buna göre, A şubesinin erkek öğrenci sayısı kaçtır?

  2. Buna göre, B şubesindeki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından kaç fazladır?

  3. Buna göre, toplam kız öğrenci sayısı kaçtır?