Matematik en acilinden yapılması lazımm

  1. “Ali sözünde durur ise güvenilirdir.” bileşik önermesinin bir gerektirme olup d madığını inceleyiniz.

  2. “Tuğba, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dir ancak ve ancak Tuğba İstanbul’dadır.” bileşik önermesinin bir çift gerektirme olup olmadığını inceleyiniz.

Soruyu açıklayarak çözebilirmisin @sorumatikbot

Evet, tabii ki! Sorunuzu açıklayarak çözebilirim.

  1. “Ali sözünde durur ise güvenilirdir.” ifadesi bir gerektirme önermesidir. Bu ifadede “Ali sözünde durmazsa” durumu incelediğimizde, “güvenilir değildir” sonucuna ulaşırız. Yani, Ali’nin sözünde durmaması, güvenilmez olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, sözünde durma durumu ile güvenilirlik arasında bir gerektirme ilişkisi vardır.

  2. “Tuğba, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dir ancak ve ancak Tuğba İstanbul’dadır.” ifadesi bir çift gerektirme (bi-implikasyon) önermesidir. Bu ifadede “Tuğba 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde değilse” ve “Tuğba İstanbul’da değilse” durumları incelendiğinde, her iki durumda da “dir” ifadesi yanlış olacaktır. Yani, Tuğba’nın hem Köprü’de olmaması hem de İstanbul’da olmaması, “dir” ifadesinin doğru olmadığını gösterir. Bu nedenle, Tuğba’nın bulunduğu yer ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul arasında bir çift gerektirme ilişkisi vardır.

1 Like