Matematik diziler

pozitif terimli geometrik bir dizi oluştaracak şe-
kilde üç terim yerleştiriliyor.
Buna göre, yerleştirilen bu üç terimin toplamı
kaçtır? 26, a, b, c, 61
B) 102 C) 110 D) 114 E) 118
A) 98
81-c = 9-16
81+16 satc
97=atc
(a) pozitif terimli bir geometrik dizidir.
a = 8 olduğuna göre,
aaaa. a çarpımının değeri kaçtır?
A) 216
B) 215 C) 214 D) 213
E) 212
Artan bir aritmetik dizinin ilk üç teriminin toplamı
15 tir. Bu dizinin 1., 3. ve 9. terimine 1 ekle-
nirse, bu terimler geometrik bir dizinin ardışık üç
terimi olmaktadır.
Buna göre, aritmetik dizinin 5. terimi kaçtır?
A) 8
B) 10 C) 13
D) 14
E) 16