Matematik ders kitabı

12÷5=2 ile genişletip paydayı 10’a getirmeliyiz
12×2=24 ve 5 olur