Matematik bolumu Bir ürüne ait ters talep fonksiyonu

Bir ürüne ait ters talep fonksiyonu p = 500-12q fonksiyonu ile verilsin. q = 10 için

marjinal geliri (MR) hesaplayınız.

a) 200

b) 220

c) 240

Verilen ters talep fonksiyonundan, talep fonksiyonu elde edilir:

p = 500 - 12q

Bu fonksiyonun tersine yazılması ile de marjinal gelir (MR) fonksiyonu bulunabilir:

MR = d(pq)/dq = p + q(dp/dq)

Burada p, ürünün fiyatıdır. dp/dq ise p’nin q’ya göre türevini ifade eder.

dp/dq = d(500-12q)/dq = -12

Buna göre, MR fonksiyonu şöyle hesaplanır:

MR = p + q(dp/dq) = (500 - 12q) + q(-12) = 500 - 24q

q = 10 değeri yerine konulduğunda:

MR = 500 - 24(10) = 260

Sonuç olarak, 10 birimlik üretimden elde edilen marjinal gelir 260 TL’dir.