Matematik bil


iki ifadenin çarpımı 19muş.19 asal sayı olduğu için kendisi ve 1 ile çarpılması lazım.