Matematik analitikn

IMG_20221211_161409

 1. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde olup A(-3,0) nok-
  tasına olan uzaklığı 5 birim olan noktaların apsislerinin
  çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)-18
  B)-16
  C) -15
  D)-12
  E)-10