Matematik 9. Sinif

 1. Bir turizm şirketinden bir günde tur satın alan 167 müşte-
  ri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
  • 24 müşteri sadece GAP turunu satın almıştır.
  • 50 müşteri GAP veya Karadeniz turlarından hiçbirini
  satın almamıştır.
  • Sadece Karadeniz turunu satın alan müşterilerin sa-
  yısı, GAP turunu satın alan toplam müşteri sayısının
  2 katıdır.
  Buna göre, hem GAP hem de Karadeniz turunu satın
  alan müşteri sayısı kaçtır?
  A) 10
  B) 12
  C) 15
  D) 18
  E) 20