Matematik 3

Coktan Seçmeli
için
7. y=f(x) sabit fonksiyon ve y=g(x) birim fonksiyon ol-
mak üzere
f(x)=(a-3) x²+(a+2+b)x+a-b-2 ve
g(x)=(c+a+3)x+c-b-d dir.
Buna göre f(5)+c+d değeri kaçtır?
A) -1
B) 1
C) 2
D) 3
E) 6
9. Aşağ
bazı


@Buket1