Matematik 11.Sınıf

SOYADI, ADI:

  1. A(a,a-b) noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde olduğuna göre, B(a.b,b-a) noktası hangi bölgededir?
    Cvp:1. bölge
    SÜRE:

(₁³ a.b noktası ile B(-a. b) noktası koordinat düzleminde aynı bölgede olduklarına göre, (a,b) noktası hangi
bölgededir? Cvp:4. bölge
3) Analitik düzlemde M ve N noktaları koordinatları ile birlikte verilmiştir. Buna göre, a + b toplamının alabileceği kaç
farklı tam sayı değeri vardır? Cvp:6
M(a-4, b)
N(3-b, -a)
4) Analitik düzlemin 2. bölgesinde bulunan A(x + 2, y-3) noktasının x eksenine olan uzaklığı 2 br ve y eksenine olan
uzaklığı 3 br ise x + y = ? Cvp: 0
1/8 math-111-113-qb-w11-(iki nokta arasindaki uzaklık, doğrunun eğimi)
5) x ve y pozitif reel sayılar olmak üzere; A(x-2, y+1) noktasının x eksenine uzaklığı 3 birim, y eksenine uzaklığı 5
birimdir. Buna göre x+y kaçtır? Cvp:9

@MdnKrky

Sorularınızı tek tek sormalısınız. Tam sayfa soru sormak yasaktır.