Manto katmanı için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

manto katmanı için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Manto katmanı için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Manto, Dünya’nın yerkabuğunun altında kalan ve yaklaşık olarak 2.900 km derinliğe kadar uzanan katmandır. Manto, en üstünde yer alan litosferin altında bulunur ve bazaltik lavlar gibi magmanın çıktığı bölge olarak bilinir. Yüksek sıcaklıklar ve basınçlar altında erimiş taşların hareketi, dünya kabuğunun hareketleri için enerji sağlar. Bu nedenle, manto Dünya’nın hareketli tektonik plakalarının oluşumunda önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, manto kayalarının yapısal özellikleri de depremlerin oluşumu ve yayılması açısından önemlidir.