Mantık sorusu

6
16. 10 kişilik bir turist grubunda her bir turist geri kalan
kişilerin birlikte birer fotoğrafını çekmektedir. Her bir
fotoğraftaki kişiler için yaş ortalamaları hesaplandığında
en düşük 30 ve en yüksek 35 bulunmaktadır.
Bu gruptaki yaşı en küçük olan kişi 23 yaşındadır.
Bu grupta herkes farklı yaştadır.
Buna göre, bu gruptaki en küçük ikinci kişinin yaşı
kaç farklı değer alabilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7