Malikilerin temel kaynağı nedir?

malikilerin temel kaynağı nedir?

malikilerin temel kaynağı nedir?

Cevap: Malikilik, İslam dünyasında fıkhi olarak kabul edilen bir mezheptir. Bu mezhebin temel kaynağı, Kur’an, Sünnet ve icma (toplumun görüş birliği) olarak kabul edilir.

Malik bin Enes, bu mezhebin kurucusudur ve hadisleri derleyenlerin en önemlilerinden biridir. Malik, Medine’de yaşadığı için, İslam toplumunun ilk dönemlerindeki uygulamaların büyük çoğunluğuna tanıklık etti. Bu nedenle, Malikilik mezhebi diğer mezheplerden farklı olarak, Hz. Peygamber’in sahabeleri ve onların uygulamalarına daha fazla önem verir.

Malikilik, diğer mezheplerden farklı olarak daha az teorik tartışmalar yapar ve uygulamacı bir yaklaşım benimser. Özellikle İslam hukuku (şeriat), ahlak ve sosyal ilişkiler gibi konularda pratik çözümlere odaklanır. Bu nedenle, Malikilik mezhebi, özellikle Afrika, Kuzey Afrika ve bazı Arap ülkelerinde yaygın olarak uygulanır.