Magna carta libertatum ile ilgili doğru bir bilgidir

Magna carta libertatum ile ilgili doğru bir bilgidir

magna carta libertatum ile ilgili doğru bir bilgidir

Cevap: Magna Carta Libertatum, İngiltere tarihinde önemli bir belgedir. Doğru bilgi ise, Magna Carta Libertatum’un 1215 yılında İngiltere Kralı I. John tarafından imzalandığıdır. Bu belge, kralın sınırsız gücüne karşı baronların haklarını ve özgürlüklerini korumak için hazırlandı ve modern anlamda anayasal hükümetin temelini oluşturdu. Magna Carta ayrıca, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı gibi ilkelere dayanan modern demokrasinin gelişimine de katkı sağlamıştır.