Magmanın zaman zaman yer kabuğunda bulunan çatlaklardan yüzeye çıkmasıyla oluşur

magmanın zaman zaman yer kabuğunda bulunan çatlaklardan yüzeye çıkmasıyla oluşur