Maddenin hangi hali sadece titreşim hareketi yapar?

Maddenin hangi hali sadece titreşim hareketi yapar?

Maddenin hangi hali sadece titreşim hareketi yapar?

Cevap: Maddenin sadece titreşim hareketi yaptığı hali “katı” haldir.

Katı haldeki maddeler moleküllerinin veya atomlarının sıkıca bir arada olduğu ve düzenli bir yapı oluşturdukları için, titreşim hareketleriyle sınırlıdırlar. Bu titreşim hareketleri, katı maddelerin sıcaklığına ve moleküler veya atomik yapısına bağlı olarak değişebilir. Katı maddelerde, maddenin şekli ve hacmi sabittir ve ancak dış bir kuvvet uygulanarak değiştirilebilir.