Lütfen yardımcı olurmusunuz

4
2.
Osman proje ödevi için kenarları santimet-
re cinsinden tam sayı ve alanları sırasıyla
36 cm² ve 24 cm² olan dikdörtgenleri kısa
kenarları üst üste gelecek şekilde aşağıda-
ki gibi yapıştırıyor.
Buna göre oluşan yeni şeklin çevresi en
az kaç santimetredir?
A) 42
B) 38
C) 34
D) 32
3.
E