Lütfen yardım edin 🥺

23:30 O
!
0 h: 39 m: 17 s
SORU 7
E

O
SO2(g)
musluk kapatılıyor.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
(H = 1, C = 12, O=16, S = 32)
A
B
A) Kaptaki gaz özkütlesi azalır.
B) SO2 gazının kısmi basıncı düşer.
C) Birim zamanda birim yüzeye çarpan tanecik sayısı artar.
D) Kap hacmi 5 katına çıkar.
E) SO2 gazının P.V çarpımı artar.
с
D
Sürtünmesiz piston
E
SORU 8
CH4(g)
Final Submit
Şekildeki sistemde bir miktar SO₂ gazi
vardır. Aynı sıcaklıkta kaptaki gaz kütlesini
2 katına çıkaracak kadar CH, gazı eklenip
Aynı sıcaklıkta bulunan X ve Y gazları şekildeki borunun
Ox
87
DO