Lütfen yapın


Mehmet ve Sema lunaparkta yukarıda görü- nen balonları vurmak için ikişer atış yapmış- lardır.
Sema’nın vurduğu balonların üzerindeki sa- yıların toplamı iki balonla elde edilecek en büyük toplamı, Mehmet’in vurduğu iki balo- nun üzerindeki sayıların çarpımı ise en büyük çarpımı vermektedir.
Buna göre atışlar sonunda vurulmadan
kalan balon üzerinde yazan sayı aşağıda-
kilerden hangisidir?

Sema +3 ile +2 sayılarının yazıldığı balonları patlatır çunkü en büyük sayı elde etmek için en büyük pozitif sayıyı seçeriz
Mehmet ise - 5 ile -4 sayılarının yazıldığı balonları patlatır (-)×(-)=+ olur
Cevap +1 yani B ŞIKKI

Sema +3 +2 +1 vurdu için toplam 6 olur
Mehmet ise - 5 - 4 balonları vurur ve toplamı 9 olur 9 dan 6 çıkar 9-6=3 ama + olur bu yüzden cevap=+3

Yanı cevap =
A

1 Like

+3, -5, +1, -4, +2

Sema için yukarıdaki sayılardan 2 tanesini toplayıp en büyük olmasını istiyorsak 2 tane pozitif ve büyük sayılar olmalı
+3+2=5

Mehmet için yukarıdaki sayılardan 2 tanesinin çarpımı en büyük olmalı. Bu durumda sonucun pozitif olması lazım. Ya (-).(-) ya da (+).(+) olmalı
(-5).(-4)=20

bu durumda -5, -4, +2, +3 kullanıldı. Geriye+1 kaldı.