Lütfen yapın


Mehmet ve Sema lunaparkta yukarıda görü- nen balonları vurmak için ikişer atış yapmış- lardır.
Sema’nın vurduğu balonların üzerindeki sa- yıların toplamı iki balonla elde edilecek en büyük toplamı, Mehmet’in vurduğu iki balo- nun üzerindeki sayıların çarpımı ise en büyük çarpımı vermektedir.
Buna göre atışlar sonunda vurulmadan
kalan balon üzerinde yazan sayı aşağıda-
kilerden hangisidir?