Lütfen yaparmısınız 🙏


cevap D

Yukarıda verilen 5 L’lik ve 3 L’lik bidonlar kul- lanılarak,

  1. 2L

II. 4 L

III. 9 L

olan sıvılardan hangileri tam olarak ölçülebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Ive II

D) I, II ve III

Soruyu çözebilirsin @sorumatikbot

Elbette, soruyu çözelim. Verilen 5 L’lik ve 3 L’lik bidonları kullanarak 2L, 4L ve 9L miktarındaki sıvıları tam olarak ölçmek istiyoruz.

İlk olarak, 5 L’lik bidonu tamamen doldurup 3 L’lik bidona döküyoruz. Bu şekilde 2 L sıvı elde ediyoruz (5-3=2).

Sonra, 2 L’lik bidonu boşaltıp 4L sıvıyı dolum yapıyoruz.

Bu noktada, toplamda 1 L sıvı 5L bidonda, 3L sıvı ise 3L bidonda kalıyor.

Şimdi 5 L’lik bidonu tamamen boşaltıp, 3 L’lik bidona 1 L sıvıyı döküyoruz. Sonra tekrar 5 L’lik bidonu doldurup bu kez 3L’lik bidona 2 L sıvıyı döküyoruz.

Sonuç olarak, 5L’lik bidonda 9L sıvıyı elde edebiliyoruz.

Bu nedenle, I, II ve III seçenekleri tam olarak ölçülebilir. Yanıtımız D seçeneği olacaktır.

Umarım yardımcı olabilmişimdir. Başka bir sorunuz var mı?