Lütfen soruya bakarmisiniz

aklı
5. Aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki iki
karton eşit uzunluktaki kenarları çakışacak şekilde
yerleştirilmiştir.
√245 cm
A
500 cm
B) 2√5
B
B kartonu okların gösterildiği yönde hareket ettiril-
miştir. Son durumda oluşan dikdörtgenlerin çevre
uzunluğu 48√5 cm dir.
Buna göre, B kartonu kaç santimetre hareket et-
tirilmiştir?
A) √5
C) 3√5
8√5 cm
D) 4√5
Deneme Sınavı 2
3