Lütfen sorumu cozermisiniz

IMG-20221130-WA0103(1)

 1. PaQ+b şeklindeki bir doğrusal talep fonksiyonu-
  nun grafiğinde doğrunun yatay ekseni kestiği noktada-
  ki esneklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  b. 1
  Ca
  d. 0