Lütfen merak


Şekilde bir tır parkında park etmiş tır, kamyonet ve kamyo nun kuşbakışı çekilmiş üçgen biçimindeki görüntüsü veril miştir.
• Her üç araç ikişer ikişer içten birbirine tegettir.
:black_circle: Tır ile kamyonet arasındaki açı 0 dır.
:black_circle: Tir, kamyonet ve kamyonun boyları sırasıyla 12m, 6m
ve x metredir.
π Π << olduğuna göre, x in alabileceği 3 tam sayı
değerlerinin toplamı kaçtır?
(√3 1,7 ve √2= 1,4 alınız.)