Lütfen islemli olsun lutfen

2
S
A]
Yukandaki hesaplaması nasıl yapılacağı anlatılan küpün üzerindeki sayılar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Sinif
Yandaki sistemde alttaki sayılar taban, ustteki sayılar üs olarak yazılır ve değerleri hesaplanarak toplanır.
Üsteki sayı negatif ise bu sayının mutlak değeri alınarak yazılır.
Örneğin: Küpün değeri (5⁰) + (-4)=1-4–3
Yukarıdaki küp hangi konuma getirilirse küpün değeri en küçük olur?
B]
C
1
Kare saat yönüne döndürüldüğünde sayının durumu Küpün Değeri: (-4) (-11-1024+1=-1023 şeklinde
hesaplanmaktadır.
0
1
0 -3
0
29
0
1
D]
0
1
Taktik ve Pratiklerle Matematik

A) (-2)¹+(0)-³=-2+0=-2
B) (1)-³+(-2)⁰=1+1=2
C) (0)-²+(-3)¹=0-3=-3
D) (-3)⁰+(1)-²=1+1=2
en küçük değeri -3 olur. Cevap c

1 Like