Lütfen çözer


Şekilde ABC ikizkenar üç geni biçiminde yapılmış bir evin çatısı verilmiştir.
B
C
TRIG
Üçger
İki kenar
verilen ü
xm
et ve kamyo
üntüsü veril
ettir.
CAB üçger
CAH üçger
sinA = sina
Alan(CAB)
Alan(CAB)=
Aynı işlemler
Alan(CAB)=
edilir.
Üçgenin a
la 12m, 6m
i tam sayı
) 27
B) 22 3
C) 8 9
D) √6 3
|AB|=|ACI
tan(ACB)=