Lütfen çözer misiniz

8
43
180
cm
240 cm
Şekil 1
V
B) 155
Şekil 2
C) 160
Yukarıda derinliği 180 cm ve genişliği 240 cm
olan bir sulama kanalınin dikdörtgen şeklindeki
kesiti verilmiştir. Yüzmek yasaktır uyarısı
bulunan bir direk Şekil 1’deki gibi bir ucu kanalın
tabanında olacak biçimde dik kenarlardan birisine
sabitlenmiştir. Bu direk bağlantı yerlerinden
kurtulup Şekil 2’deki konuma geldiğinde direğin
uç noktasının yerden yüksekliği 30 cm olmuştur.
Buna göre, direk Şekil 1’deki konumdayken
direğin suyun üstünde kalan parçasının uzunluğu
kaç cm’dir?
A) 150
19
D) 165
30
cm
E) 170
ra