Lütfen cevaplar mısınız acill

 1. Şekil - I’de 8 cm kalınlığında ahşaplar kullanılarak yapılan bir merdiven verilmiştir.
  1:18 cm
  56cm
  56 cm
  A) 1
  Şekil - 1
  Şekil - II
  Merdivenin ardışık basamakları arasındaki mesafe eşittir. Merdivenin basamakları, aralarındaki mesa-
  fe eşit olacak biçimde, şekil - Il’deki gibi yeniden düzenlenmiştir.
  140 cm
  Merdivenin boyu 4 metreden kısa olduğuna göre ikinci durumda en fazla kaç basamak daha
  100cm
  kullanılır?
  B) 2
  C) 3
  D) 4