Lütfen bana yardımcı olurmusunuz

mis 29
2. torba
bir tan
birden
aya ata
ğında t
taki togr
fongue
6. LGS’ye hazırlanan Başak ve Şeyma’dan biri günde 4º, diğeri 8 tane soru çözmektedir. Son-
raki gün ise bir önceki güne göre Başak soru sayısının 2 katina, Şeyma ise 8 katına çıkıyor.
İkinci günün sonunda çözdükleri soru sayılarını kontrol eden Başak o gün çözdüğü sorula-
rin inin Şeyma ise ünün yanlış olduğunu fark ediyor.
1
8
4
Buna göre Şeyma’nın yanlış sayısı Başak’ın yanlış sayısının en fazla kaç katıdır?
A) 27
C) 2³
B) 2*
D) 2²
7. Sekiz adet kare şekildeki gibi dizilmiştir.
8-3
64
tonguç
-N
12
A
12
Üç kareden oluşan her satır ve sütundaki üslü sayıların çarpımı birbirine eşittir.
Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1
A)
B)
C) 2¹
R
D) 2²
Matematik
45
8. SINIF TAKTIKLI
SORU BANKASI