Lütfen bakar mısınız

karel
2
B
R
8
D=R
TC
90°-T
9X
13. Sabit bir eksende, 1 dakika içinde gerçekleştirilen dö
Günümüz bilgisayarlarında kullanılan ve veri kaydedil
nüş (devir) sayısı “rpm” ölçü birimi ile ifade edilmektedir.
mesine yarayan sabit diskler 5400, 7200, 10 000 veya
15 000 rpm gibi yüksek hızlarda çalışırlar.
C
180
1
10 000 rpm devir sayısına sahip bir sabit disk
4000
saniyede başlangıç durumuna göre dönüş yönünde
kaç derecelik açı yapar?
A) 10
B) 12
9 D
-F /
WHE
C) 15
10 C 11 C
D) 18
12 C
E) 20
13 C
2.