Lütfen acill lazım

Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere göre, A nokta sinin apsisiyle B noktasının ordinatının toplamı kaçtır?

Cevap e çünkü bak cunku bak dikkatli bak çünkü ben öyle diyorum