Lütfen acil cvp

7.sınıf

Yukarıdaki şekilde her satır ve sütundaki sayı ların toplamı 1’e eşittir.

Buna göre sembolü bulunan kareye ya zılması gereken sayı aşağıdakilerden han gisidir?


30:40=3:4
C şıkkı