Lozan görüşmelerine sovyetler birliği hangi konuda taraf olarak katılmıştır

lozan görüşmelerine sovyetler birliği hangi konuda taraf olarak katılmıştır

Lozan görüşmelerine sovyetler birliği hangi konuda taraf olarak katılmıştır

Cevap:

Lozan Antlaşması görüşmelerinde, Sovyetler Birliği resmi olarak taraf olmamıştır. Sovyetler Birliği, I. Dünya Savaşı sonrası dönemde Lozan Antlaşması’nın müzakerelerine katılmayan ülkelerden biriydi.

Sovyetler Birliği, 1917’deki Ekim Devrimi’nden sonra Rus İç Savaşı’nı yaşamaktaydı ve bu nedenle o dönemde iç siyasi sorunlarla meşgul olmaktaydı. Ayrıca, Sovyetler Birliği’nin hükümeti, Türkiye’nin bağımsızlığına saygı gösteren bir antlaşma yapılmasından yana olsa da, Lozan Antlaşması müzakerelerinin tamamına resmi olarak katılmamıştır.

Ancak, **Sovyetler Birliği’nin Türkiye’nin bağımsızlığına verdiği destek ** ve Lozan’da alınan kararların ardından ilerleyen yıllarda Sovyet-Türk ilişkileri olumlu bir şekilde gelişmiştir.

Sovyetler birliği bu desteğini Boğazlar konusunda dile getirmiş Türk devletinin görüşlerini desteklemiştir.