Londra konferansı hangi savaştan sonra oldu

londra konferansı hangi savaştan sonra oldu

londra konferansı hangi savaştan sonra oldu

Cevap: Londra konferansı Düzenli ordunun Birinci İnönü Savaşı’nı kazanmasından sonra düzenlenmiştir.