Log2 kaçtır? log2 değeri nedir?

log2 kaçtır? log2 değeri nedir?

log2 kaçtır? log2 değeri nedir?

Cevap: Bu hesaplamayı yapmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

log2(x) = log10(x) / log10(2)

Bu formül, log2’nin, herhangi bir sayı x için, logaritması 10 tabanında x’in logaritmasının 2 tabanındaki karşılığı olduğunu ifade eder.

10 tabanında log2’nin değerini hesaplamak için, formüle x = 2 değerini yerleştirerek aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

log2(2) = log10(2) / log10(2) = 1 / 0.301 = 3.32193

Ancak soruda 10 tabanında log2 istendiğinden, bu sonucu 10’a göre logaritma fonksiyonuna sokarak sonucu bulabiliriz:

log10(2) ≈ 0.30103