Locke a göre meşru yönetimin kaynağı hangisidir

locke a göre meşru yönetimin kaynağı hangisidir

John locke a göre meşru yönetimin kaynağı hangisidir

Cevap: John Locke’a göre meşru yönetimin kaynağı, bireylerin tabi olduğu toplumsal sözleşmedir. Locke’a göre insanlar doğuştan sahip oldukları hakları (yaşam, özgürlük ve mülkiyet) korumak ve güvence altına almak amacıyla bir araya gelirler. Bu toplumsal sözleşme sonucunda hükümetler kurulur ve hükümetin temel amacı, bireylerin haklarını korumaktır. Eğer hükümet bu amacı yerine getirmezse, bireylerin hükümeti devirme hakkı vardır. Locke’un bu düşünceleri, Aydınlanma Dönemi’nin düşünsel temellerinden birini oluşturur.