Ln0 ve ln1 kaçtır? ln1 ve ln1 sonucu

ln0 ve ln1 kaçtır? ln1 ve ln1 sonucu kaça eşittir

loga^1=0 dır. ln de e tabanında logaritma olduğu için ln1 i sonucı aynı şekilde bulunur.

  • ln1=lne^1=0 dır.

  • ln0=tanımsızdır. Fakat şu da unutulmamalı şn fonksiyonunda x=0 a giderken fonksiyon sonsuza gider