Likidite oranları nelerdir?

likidite oranları nelerdir?

likidite oranları nelerdir?

Cevap:

Likitite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyeti olarak tanımlanır. İşletmelerin likidite oranları, finansal sağlıklarını ve sürdürülebilirliklerini ölçmek için önemlidir. Likidite oranları arasında en yaygın olanları şunlardır:

  1. Cari Oran: Cari oran, işletmenin kısa vadeli varlıklarının (nakit, stoklar, alacaklar vb.) kısa vadeli borçlarına (tahvil, kredi vb.) oranını gösterir. Yüksek cari oran, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin yüksek olduğunu gösterir.
  2. Hızlı Oran: Hızlı oran, işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarının (nakit, banka hesapları, menkul kıymetler vb.) kısa vadeli borçlarına oranını gösterir. Hızlı oran, stokların likiditeye dönüştürülmesinde yaşanan zorlukları göz ardı ederek, işletmenin acil nakit ihtiyacını karşılayabilme kabiliyetini ölçer.
  3. Net Çalışma Sermayesi Oranı: Net çalışma sermayesi oranı, işletmenin cari varlıklarının, kısa vadeli borçlarından çıkarılmasıyla elde edilen net çalışma sermayesi oranını ifade eder. Bu oran, işletmenin kısa vadeli borçları ödeyebilme kabiliyetini ölçmede etkilidir.
  4. Borç Ödeme Kapasitesi Oranı: Borç ödeme kapasitesi oranı, işletmenin faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışının, kısa ve uzun vadeli borçlarını karşılamak için yeterli olup olmadığını gösterir. Bu oran, işletmenin gelecekteki nakit akışını tahmin etmek için kullanılır.

Bu likidite oranları, işletmelerin finansal sağlıklarını ve borç ödeme kabiliyetlerini ölçmede etkilidir. İşletmeler, likidite oranlarını düzenli olarak izleyerek, acil durumlarda borçlarını ödeyebilecekleri bir nakit rezervi tutabilirler.